Wie zijn wij?

Marilou de Fremery

Na mijn studie aan de Pabo, gespecialiseerd in Montessori onderwijs en Speciaal onderwijs heb ik jaren gewerkt op verschillende Montessori scholen en Mytyl Tytylscholen.
De afgelopen 10 jaar werkte ik op een Mytylschool met meervoudig gehandicapte leerlingen in het Speciaal Voortgezet Onderwijs op een afdeling waar leerlingen opgeleid werden tot een diploma van VMBO-b tot en met VWO. Ik gaf in alle leerjaren de lessen Nederlands, Engels en Mens & Maatschappij en begeleidde en motiveerde leerlingen om verschillende diploma’s te halen.
In het Montessori onderwijs heb ik in de loop der jaren voor groep 1 tot en met 8 gestaan, waardoor ik ook veel ervaring heb met het werken met basisscholieren. In deze periode heb ik ook veel individuele cito-training gegeven.

Ik vind het belangrijk om leerlingen in een goed voorbereide en veilige omgeving verder te helpen. “ Help mij om het zelf te doen” te hanteren, helpt mij om leerlingen te ondersteunen en te motiveren om hun zelfvertrouwen te vergroten, een zelfstandige manier van werken aan te leren en een zo goed mogelijk resultaat op school te behalen.

 

Joyce Bek

Na het behalen van mijn lesbevoegdheid economie ben ik doorgegaan met psychologie aan de UvA. Tijdens deze studie heb ik lesgegeven op het VMBO waarbij mijn vermoeden bevestigd werd: het is echt ontzettend leuk om met jongeren te werken! Vooral van jongeren die extra aandacht nodig hebben krijg ik energie. Na mijn afstuderen als klinisch en ontwikkelingspyscholoog heb ik steeds gewerkt op het snijvlak van jeugdzorg en onderwijs. Eerst als ambulant begeleider bij Altra, daarna als beleidsmedewerker bij Altra om de toenmalige dienst Ambulante Begeleiding te verbeteren. Ook heb ik als teamleider van scholen voor speciaal voortgezet onderwijs in Almere en Huizen ervaring opgedaan met het zoveel mogelijk op maat maken van het onderwijs en de ondersteuning voor jongeren. Op deze laatste school heb ik Marilou ontmoet en we vinden het ontzettend leuk om samen dit bedrijf tot een succes voor de leerlingen te maken!

Ik vind het belangrijk om te kijken naar wat jongeren al goed kunnen. Wat hebben ze gedaan om deze vaardigheden te ontwikkelen? Daar ligt meestal de sleutel om ook de vaardigheden die ze nog niet zo goed beheersen verder te ontwikkelen. Niet alle jongeren zijn hetzelfde en leren op dezelfde manier. De uitdaging ligt er voor mij in om de puzzel samen met de jongere op te lossen.