De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is groot. Het gebeurt regelmatig dat het maken van huiswerk thuis veel stress oplevert en de schoolresultaten niet volgens verwachting zijn.

Waar ouders in de kindertijd nog een grote rol spelen, is in de fase van het voortgezet onderwijs de behoefte aan autonomie van de jongere vaak groot.

Huiswerkbegeleiding in een huiselijke, veilige en rustige omgeving kan dan een oplossing zijn.

We beginnen de huiswerkbegeleiding met een intakegesprek met ouders en de jongere zelf. Gezamenlijk bepalen we de te behalen doelen en hoe deze bereikt kunnen worden. Wanneer de leerling nog niet over voldoende planningsvaardigheden en leerstrategieen beschikt adviseren wij een kort individueel traject op maat.

De huiswerkbegeleider of –coördinator leert de leerlingen het huiswerk te plannen en organiseren. Soms is het gebruik van een planner of het leren gebruiken van een (digitale) agenda voldoende. Als het nodig is maken we gebruik van een methode die bewezen effectief is voor jongeren met AD(H)D, een doelgroep die behoefte heeft aan veel structuur. Onze werkwijze is ook geschikt voor jongeren met ASS.

Er geldt een minimum van 2 dagen per week, onze ervaring is dat in het begin drie keer per week huiswerkbegeleiding tot de beste resultaten leidt. Af en toe kan door contact met school te hebben een completer beeld verkregen worden. Vanzelfsprekend gaat dat niet zonder toestemming van ouders en de jongere zelf.

Met ouders houden we regelmatig contact over de voortgang. Indien nodig worden ze na 18 uur op de hoogte gebracht over de werkzaamheden waar later nog aandacht aan moet worden besteed.

Het doel is om leerlingen zo kort als mogelijk maar zo lang als nodig te begeleiden met het huiswerk. De huiswerk coördinator ontvangt de leerling en neemt de tijd om ook even de schooldag  door te nemen en te plannen wat er die middag gedaan moet worden.