Wanneer een leerling in het basisonderwijs teveel stress ervaart of om andere redenen onderpresteert bij het maken van toetsen bieden wij individuele training aan op het gebied van rekenen, taal, begrijpend lezen en studievaardigheden. Tijdens deze training vergroten we het zelfvertrouwen door samen met uw kind de leerstof en de toetsen te oefenen waardoor hij of zij bekend raakt met de diverse vraagstellingen van de toetsen en leert omgaan met tijdsdruk en stress.