Wat willen we bereiken?

Help mij het zelf te doen!

Dat is de basis van onze aanpak.

We willen leerlingen in een huiselijke, rustige en veilige omgeving leren om huiswerk te plannen en op een efficiente manier te maken en leren zodat ze dit later zelfstandig kunnen doen.

We willen leerlingen laten inzien waarom en vooral hoe je je eigen verantwoordelijkheid neemt.

Leerlingen verbeteren hun schoolprestaties en gaan (weer) met plezier en gemotiveerd naar school.