Voor wie doen we dat?

Voortgezet onderwijs
Wij begeleiden jongeren in het voortgezet onderwijs die het niet lukt om zelfstandig het huiswerk te maken en leerachterstanden oplopen of tegenvallende resultaten behalen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de stap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs te groot is, een leerling (tijdelijk) minder gemotiveerd is, extra toezicht of een gewoon een rustige omgeving nodig heeft om te kunnen werken. Wanneer er sprake is van AD(H)D of ASS kunnen we jongeren ook verder helpen op school en met het huiswerk.

Basisonderwijs
We bieden individuele training aan leerlingen die om verschillende redenen onderpresteren op toetsen.