Wanneer jongeren of studenten tegen problemen op school of op de opleiding aanlopen kan het goed zijn om eens met een coach in gesprek te gaan. Regelmatig hebben ouders het gevoel met de rug tegen de muur te staan omdat ze geen toegang tot school of de opleiding hebben en de jongere niet meer met de ouders over het probleem wil praten. Met onze ervaring op school als mentor en schoolpsycholoog kunnen wij vaak samen met school en de jongere wel tot werkbare oplossingen komen en al in een paar sessies resultaten boeken. Dat doen we door goed te kijken naar wat de jongere al goed kan en wat valkuilen zijn, kritische vragen te stellen waardoor ze zelf goed moeten nadenken over oplossingsrichtingen en eventueel samen met ons en school in gesprek te gaan om oplossingen werkbaar te maken.