Hoe doen we dat?

Huiswerkbegeleiding
Bij IJburg huiswerkbegeleiding maken jongeren in een huiselijke omgeving en onder begeleiding van een coordinator het huiswerk alleen of samen met anderen. We werken met maximaal 6 tot 8 leerlingen tegelijk. We leren de nodige vaardigheden aan zoals het goed gebruiken van de agenda en het voorbereiden van een toets. Als het bijvoorbeeld nog lastig is om teksten samen te vatten helpen we daar ook bij. We doen alles zoveel mogelijk op maat en op de manier die voor de jongere het prettigst is om een goed resultaat te behalen. Soms is het nuttig ook even met de mentor van school te overleggen om allemaal dezelfde informatie te hebben. Dit gaat natuurlijk niet zonder toestemming en aanwezigheid van de jongere bij deze gesprekken.

Zodra uw zoon of dochter binnenkomt neem hij of zij met de coordinator de dag door en wordt samen een plan voor die dag gemaakt.  De telefoon verdwijnt dan in de tas en staat uit of op stil. Vervolgens gaat de jongere met een maatje of alleen aan de slag. Tussendoor is er een pauze waarin de jongere even op zijn of haar telefoon kan en er staat wat lekkers klaar. Tot slot kijken we of alles af is en is er gelegenheid om een toets te overhoren. Als er thuis nog iets gedaan moet worden overleggen we daarover met de jongere en indien wenselijk met de ouders.

Wanneer de jongere vaker bij ons het huiswerk maakt zien we al snel dat het veel makkelijker gaat, de resultaten verbeteren en de jongere houdt tijd over voor hobby’s.

Bijles
Wanneer bijles voor bepaalde vakken nodig is onderzoeken we eerst samen of op school door de leerkracht of andere leerlingen extra uitleg gegeven kan worden. Als het toch beter is om bij IJburg Huiswerkbegeleiding bijles te krijgen hebben we een uitgebreid netwerk van geschikte mensen. Bijles is bij ons altijd individueel en wordt zoveel mogelijk op maat gegeven.  Samen onderzoeken we hoe we de kosten voor u zo laag mogelijk kunnen houden.

Citotraining, IEP-training en Entreetoets training
Wanneer de leerling veel stress ervaart of om andere redenen onderpresteert bij het maken van toetsen bieden wij individuele training aan op het gebied van rekenen, taal, begrijpend lezen en studievaardigheden. Tijdens deze training vergroten we het zelfvertrouwen door samen met uw kind de leerstof en de toetsen te oefenen waardoor hij of zij bekend raakt met de diverse vraagstellingen van de toetsen en leert omgaan met tijdsdruk en stress.

Oplossingsgericht coachen
Wanneer jongeren of studenten tegen problemen op school of op de opleiding aanlopen kan het goed zijn om eens met een coach in gesprek te gaan. Regelmatig hebben ouders het gevoel met de rug tegen de muur te staan omdat ze geen toegang tot school of de opleiding hebben en de jongere niet meer met de ouders over het probleem wil praten. Met onze ervaring op school als mentor en schoolpsycholoog kunnen wij vaak samen met school en de jongere wel tot werkbare oplossingen komen en al in een paar sessies resultaten boeken. Dat doen we door goed te kijken naar wat de jongere al goed kan en wat valkuilen zijn, kritische vragen te stellen waardoor ze zelf goed moeten nadenken over oplossingsrichtingen en eventueel samen met ons en school in gesprek te gaan om oplossingen werkbaar te maken.